top of page
Handslag

FOP Supply

Alternativa produkter för ett steg mot en grönare framtid

Som vårt namn antyder är vi en aktor som främjar framåt tänkande produkter "Forward Operating Products". Vi arbetar med aktörer där innovation, kvalitet  och miljön är högt värderade. 

 

 

Affärsområden

Vårt fokus ligger primärt inom tre affärsområden där det idag finns stora utmaningar och stor potential till utveckling. Våra partners har lång erfarenhet inom respektive område och tillsammans arbetar vi för att utveckla affären och ta steg för en hållbar framtid.

Varumärkeslösa produkter

Förpackningar

Vad är framtidens förpackning? 

Vi tror på att det finns ett mycket större värde i förpackningar än vad vi respekterar idag. Genom att tänka till kan vi med bidra till en framtid. 

Vi har alternativa produkter och producenter för att minska den påverkan som vi idag gör på vår miljö. 

Hygien

Effektiva skydd på rätt plats

Vi jobbar med hygiene och kemikalier för att skapa en säker arbetsplats eller trygg restaurangmiljö.

i vårt uppdrag ingår att välja rätt medel på rätt plats och med rätt metod. Om tar vi rätt beslut kommer inte bara miljön bli gladare utan även resultatet bättre. 

Bär rengöringsmedel

Livsmedel

This is a great place to add a tagline.

 Det finns stora utmaningar inom livsmedelsindustrin. Fördelar med vego alternativ kan debatteras, men utsläppen minskar ofta med produktionen.

 

Vi berättar gärna mer om våra leverantörer och varför deras fokus är vad vi tror på för framtiden.  

bottom of page