Medicinsk tablett

Välkommen till FOP Supply

Direktaffär med svenska producenter

FOP Supply är en handelsagen och handelsplats där du gör affär direkt med svenska producenter och importörer. 

Vi tror på den kortaste vägen! 

Våra partners 

Vi väljer noga ut våra partners och är stolta över de samarbeten som vi skapat. Med ett nätverk av svenska producenter och leverantörer inom PPE och skyddsutrustning erbjuder vi snabba
leveranser, säkra transaktioner och kvalitetsprodukter.

MaskMaker-WEB.gif

MaskMakers 

MaskMakers Sweden AB manufactures respiratory protection
in Uppsala County, Sweden.

Our business aims to satisfy the market with affordable, 
reliable and safe respiratory protection in both business 
and the public environment.

MaskMakers – we protect and prevent

Image by Kelly Sikkema

Om oss

FOP är en handelsagent

Vi arbetar för att korta ner leden mellan producent och slutkund, tillsammans med våra partners erbjuder vi produkter direkt från källan. 

Vi arbetar ständigt tillsammans med våra partners för att nå ut längre i produktledet och erbjuda priser utan mellanhänder! 

Yoga Practice
Logga - Frilagd.png

Vi är en stolt samarbetspartner till Kroppsterapeutenas Yrkesförbund!

Samarbetspartners